Home
Ulti Clocks content

PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 24 Listopad 2009 16:59

 

Krizový management

Oblasti pokrytí a základní schéma  práce :

  1. nákup a dodavatelé, skladování surovin, výrobků a polotovarů
  2. obchod a marketing, propagace, obchodní vyjednávání
  3. výroba, výkonnost, využití kapacit, efektivita, jakost výrobků a služeb
  4. personalistika, hodnocení pracovníků, motivační systémy, vzdělávání
  5. zvyšování výkonnosti firmy ve výše uvedených oblastech

 

Základní pracovní postupy spočívají v popisu skutečného stavu v jednotlivých úsecích firmy, vyhodnocení zjištěných skutečností , seznámení s těmito výsledky představitele vedení/nebo vlastníků , včetně vykonzultování takových zjištění. Dále pak v návrhu řešení s cílem radikálního zlepšení procesů a jednotlivých analyzovaných oblastí .

Následně , po odsouhlasení, navržen  postup realizace nutných změn pro dosažení vytčených cílů a záměrů včetně koučování  managementu a zaměstnanců  přímo na pracovišti. V případě požadavku navrženo na střednědobou , ale uskutečnitelnou, strategii rozvoje firmy.

 

Kompetence konzultanta:

 

Pracovník, který pracoval téměř 18 let jak ve vrcholových manažerských funkcích , tak i statutárních orgánech jako předseda /nebo místopředseda představenstva , v soukromých obchodně – výrobních společnostech. Od roku 1991 absolvoval pravidelně řadu manažerských  školení a vzdělávání (obchod, marketing, výroba, personální řízení, nákup a logistika,  tvorba strategií rozvoje, finanční řízení pro nefinanční manažery, a pod) , včetně delší zahraniční stáže u holandské firmy .

Hlavně a především byli  tyto zkušenosti uskutečňovány ve firmách prakticky :

 

-         revitalizace firem ,  zvyšování jejich výkonnosti a zavádění změn

-         implementace nového výrobního programu včetně inovací

-         snižování nákladů ve všech oblastech (výroba, obchod, nákup) , včetně personálních

-         vyhledávání strategických partnerů,

-         jednání s bankami,

-         odprodeje neproduktivního majetku

-         školení a vzdělávání pracovníků po praktické stránce

 

Konkurenční výhody :

 

-         víme, co ve firmách skutečně může fungovat a co nikoli

-         praktická doporučení jsou jasná, srozumitelná a číselně vyjádřitelná

-         bez zbytečných stran textu závěrečné zprávy, ale jdeme na kořen věci

-         nejsme teoretici ani experimentátoři , jehož doporučení jsou prakticky neuskutečnitelná

-         pracujeme rychle, efektivně , cílevědomě a s bezkonkurenční cenou za tuto službu

-         dovedem přesvědčit Vaše zaměstnance o nutnosti vyžadovaných změn

 

 

FAQ (frequently asked questions):

 

1.                       Jaký bude mít z takové spolupráce klient přínosy?

 

Vyhledávání úspor a celková analýza procesů ve firmě a vyhledání jejich slabých míst bude provádět zkušený praktik, který ví co ve firmách skutečně funguje a co nikoliv. Nebude plodit hory dokumentů, ale srozumitelné a věcně popsatelné skutečnosti, které bude se zadavatelem projednávat a konzultovat. Připouštím, že některá zjištění mohou být pro zadavatele/majitele zdrcující…

 

 

2.                       Klient může projevit obavu, že výsledkem analýzy ve firmě bude „tlustá kuchařka“, které se odevzdá a s ní odejde o konzultant ?

 

                        Klient se může svobodně rozhodnout, zda mu stačí analýza, nebo chce její zjištění dovést do úspěšného konce. Konzultant pracuje na základě smlouvy s klientem, kde je stanovena podmínka pro vyplacení odměny ve vazbě na nastartování  procesu změn, které provedou pod vedením (koučinkem) konzultanta manažeři firmy.

 

3.                       Jak budou řešeny otázky a firemní problematika, která se týká získávání potřebného provozního kapitálu, úvěrů, úroků z nich, apod. když konzultant má zaměření managementu a není finančním specialistou?

 

         Konzultant je zaměřením generalistou (zkušenosti z průmyslu textilního, chemického, sklářského, dopravního i zásilkového obchodu) a to je jeho nesporná výhoda. Protože v minulosti vedl i finanční ředitele Verte, Tylex, Četrans), je schopen klást otázky a také zadávat jednoduché úkoly existujícím finančním manažerům zadavatele. Podle kvality jejich odpovědí a postojů s dostatečnou pravděpodobností odhadne jejich potenciál .

 

4.                       Proč se tedy tento konzultant již dříve nezabýval touto poradenskou činností a začíná s ní až v tomto věku?

 

         Protože do poslední chvíle pracoval jako výkonný /krizový manažer a na poradenskou a konzultační činnost neměl dostatek  prostoru, neboť obě činnosti jsou velmi náročné  a vyžadují plné nasazení takového člověka. Současné jeho rozhodnutí je takové, že chce předávat svoje praktické zkušenosti jiným firmám a také naučit jejich zaměstnance manažerskou práci, která není nic jiného, než „dosahování cílů prostřednictvím jiných lidí…“

 

Aktualizováno Úterý, 24 Listopad 2009 17:14
 
Ankety
Co zlepšit?
 
Kdo je online?
Právě připojeni - hostů: 4 
Copyright © 2020 po-bozp.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.