Home
Ulti Clocks content

PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 21 Červenec 2009 15:18

Na četné dotazy jak a kdy se mají provádět „revize“ komínů Vám předkládám Výtah z vyhlášky  a  normy. Pravidelná revize (kontrola spalinových cest)  se provádí dle Vyhlášky 111/1981Sb. kde je stanoveno v §6 vyhlášky: 

 

Lhůty pro čistění komínů


(1) Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1) se provádí za rok nejméně:


a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná


1. do výkonu 50 kW šestkrát,2. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná


1. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát,2. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát,3. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;

c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou.

 

ČSN 73 4201:2008 Příloha E (normativní) Lhůty kontrol a čištění Minimální počet kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátu a provozních revizí v období kalendářního roku  
   Palivo    
Výkon připojeného Činnost tuhé    
spotřebiče paliv  Celoroční Sezónní kapalné plynné *)
   provoz provoz   
  Kontrola a čištění 4x 2x 2x 1x
  spalinových cest     
do 50 kW včetně Výběr tuhých     
 znečišťujících částí 1x  1x 1x
  a kondenzátu     
  Provozní revize 1x  1x 1x
  Kontrola a čištění 4x  1x 1x
  spalinových cest     
  Výběr tuhých     
od 50 kW do 5 MW znečišťujících částí 4x  1x 1x
  a kondenzátu     
  Spotřebiče paliv 4x  viz poznámka  
  Provozní revize 1x  1x 1x
Vysvětlivky:      
1. U objektů užívaných pro individuální rekreaci se kontrola a čištění komínů provádí jedenkrát za dva roky.
 Provozní revize se neprovádějí.             
2. ') U jednovrstvých zděných komínů pro spotřebiče na plynná paliva se kontrola a čištění provádí min. 4x ročně.
3. Při čištění 4x ročně se první čištění provádí v době od 1.ledna do 31. března, druhé od 1. dubna do 30. června, třetí
 od 1. července do 30. září a čtvrté do 31. prosince kalendářního roku. Při čištění 2x ročně připadá polovina
 doby čištění na období od 1. ledna do 30. června, druhá polovina od 1. července do 31. prosince kalendářního
 roku. Při čištění 1 x ročně se čištění provede v průběhu kalendářního roku.   

POZNÁMKA 1 Kontrolu a čištění spotřebičů na kapalná a plynná paliva provádí servisní pracovník s osvědčením příslušného výrobce spotřebiče paliv na základě jeho pokynů. Četnost provádění kontrol a čištění se řídí návodem k obsluze příslušného spotřebiče paliv.

 POZNÁMKA 2 Vyhláška MV ČR 111/81 Sb., stanoví kontroly a čištění pouze komínů, zatímco tato norma stanovuje provozní kontroly a čištění spalinových cest (komínů a kouřovodů) ve lhůtách uvedených v této příloze E. Počet kont­rol je snížen, ale protože se rozšiřuje i o kontrolu kouřovodů, je komplexní. Tím se zvyšuje bezpečnost funkce spali­nových cest i provozu spotřebičů paliv. Zrušení lhůt podle vyhlášky MV ČR 111/81 Sb. se předpokládá k 1. 7. 2008. Toto ale nebylo provedeno.
Aktualizováno Úterý, 21 Červenec 2009 15:35
 
Ankety
Co zlepšit?
 
Kdo je online?
Právě připojeni - hostů: 2 
Copyright © 2020 po-bozp.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.