Home Ochrana ovzduší
Ulti Clocks content
 

Vážení provozovatelé středních a velkých zdrojů znečištění ovzduší,

upozorňujeme Vás, abyste na internetových stránkách ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) sledovali důležité informace k provedeným změnám v ohlašování souhrnné provozní evidence za rok 2010 (k dispozici tam je upravený tiskopis Word nebo Excel  včetně číselníků a podrobného návodu k vyplnění, nejlepší je verze  souhrnné provozní evidence (SPE)  spojená s oznámením o výpočtu poplatku ).

Věnujte jim, prosím, velkou  pozornost, abyste správně na platných formulářích splnili v termínu do 31. 3. 2011 svou zákonnou povinnost, kterou Vám ukládá zákon na ochranu ovzduší v platném znění a nově  vyhláška č. 205/2009 Sb., která nahradila vyhlášku 356/2002 Sb.

Zpracované oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší podle § 19 odst. 10 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a Souhrnnou provozní evidenci podle § 11 odst. 1 písm. e)  zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění je třeba pzaslat našemu úřadu v elektronické  podobě do 31.3.2011!!!

Po dohodě se zasílá protokol o autorizovaném měření emisí  přímo příslušným úřadům obcí s rozšířenou působností, tzn.  orgánu ochrany ovzduší MěÚ.

Ohlašování prostřednictvím ISPOP pro střední zdroje je povinné již pro údaje za rok 2010, tzn. že  budou všichni provozovatelé středních zdrojů ohlašovat údaje do 31. 3. 2011 výhradně tímto jediným možným způsobem.

K vyplnění formulářů SPE a zpracování oznámení o poplatku rovněž můžete využít našich služeb a pro společnosti, které mají uzavřenou smlouvu s námi je tato služba STÁLE  ZDARMA.

Nesplnění oznamovací povinnosti podle § 19 odst. 10, 14 nebo § 20 nebo § 22 odst. 1  zákona na ochranu ovzduší je pod sankcí uložení pokuty  dle § 40 odst. 5 stejného zákona.

 

 


 
Copyright © 2020 po-bozp.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.