Home Revize
Ulti Clocks content

Vzhledem k častým dotazům na revize ,respektive jejich četnost jsem pro Vás připravil tento souhrn. 

Zde jsou vyspecifikovány nejčastější revize na elektrickém zařízení. Četnost revizí se z toho dá odvodit.  

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí (ČSN 33 0300)

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3

Revizní lhůty

 v rocích

základní, normální

AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

5

venkovní, pod přístřeškem

AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

4

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG2, AG3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

  

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru

 se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení

 

Revizní lhůty

 v rocích

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

CA2

2

pojízdné a převozné prostředky

---

1

prozatimní zařízení staveniště

---

0,5

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu

 před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objetu

 

Revizní lhůty

 v rocích

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2

2

ostatní

všechny kromě BE2, BE3, CA2

5

 

Lhůty pravidelných kontrol a revizí dle ČSN 33 1610

Skupina elektrických spotřebičů

spotřebiče držené v ruce

přenosné spotřebiče

nepřenosné a připevněné

 spotřebiče

 

kontrola

revize

kontrola

revize

kontrola

revize

A

Vždy před jejich vydáním uživateli

B

před použitím

1x za

3 měsíce

před použitím

1x za

3 měsíce

před použitím

1x za

3 měsíce

C

před použitím

1x za

3 měsíce

před použitím

1x za

3 měsíce

před použitím

dle

ČSN 33 1500

D

1x za

týden

1x za

3 měsíce

1x za

3 měsíce

1x za

3 měsíce

1x za

3 měsíce

dle

ČSN 33 1500

E

1x za

3 měsíce

1x za

3 měsíce

1x za

3 měsíce

1x za

3 měsíce

1x za

3 měsíce

dle

ČSN 33 1500

Vysvětlivky:

A  - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli

B  - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)

C  - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

D  - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)

E  - Spotřebiče používané při administrativní činnosti

 

Spotřebič držený v ruce - přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

Přenosný spotřebič - spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

Nepřenosný spotřebič - spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

Připevněný spotřebič - spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

 

Lhůty pravidelných revizí dle ČSN 33 1600

Skupina

Třída ochrany spotřebiče

Mezní revizní lhůty

A

I

II a III

6 měsíců

12 měsíců

B

I

II a III

3 měsíce

6 měsíců

C

I

II a III

2 měsíce

3 měsíce

Vysvětlivky:

A - s nářadím se pracuje občas ( do 100 hodin ročně)

B - s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 - 250 hodin ročně)

C - s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)

 

 
Copyright © 2020 po-bozp.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.