Home Ceník
Ulti Clocks content

Zpracování dokumentace PO, BOZP a ekologie pro ČS dle platné legislativy

 

viz. ceník bod 2.odst. a-h

  

Roční paušální částka pro ČS za školení a aktualizaci dokumentace  je 6.000,-Kč bez DPH.

  • Pravidelná roční odborná kontrola ČS a navíc 1x zdarma zastupování při kontrole (HZS, IP, HS,atd.)
  • Osobní přístup k provozovatelům čerpacích stanic.
  • Školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců dle legislativy  z PO, BOZP ,ekologie, provozních řádů, havarijních plánů atd.
  • Pravidelná kontrola a aktualizace dokumentace.
  • Ohlášky na úřady při koupi, převodu ČS. 
  • Zpracování výpočtu pro zpoplatnění emisí VOC pro ČS za rok.
  • Doplnění výstražného a bezpečnostního označení dle ČSN 

 

     V případě, že máte u poskytovatele těchto služeb předplaceno do dalšího ročního termínu, nemusíte čekat do vypršení termínu, ale novou smlouvu můžete sepsat  a od podpisu za Vás zodpovídám. Termín pravidelného školení se nezkrátí, zůstane v období předchozího poskytovatele služeb a s tím i platba za tuto činnost.  

 

 

 

Příklad:

Předchozí poskytovatel

       - termín pravidelného ročního školení  BŘEZEN.

 

Smlouva podepsána ŘÍJEN

      Od října do března zodpovídám za čerpací stanici zdarma a v březnu po školení, auditu a aktualizaci dokumentace teprve proběhne platba.

         

        Tato akce pro čerpací stanice platí do odvolání.

....................................................................................................

1/ Odborná školení, audit, doprava

a) Odborná školení:

- PO  ( vedoucí, preventista, hlídky ) + odborná prohlídka    4.000,- Kč / rok

- BOZP + stanovení rizik na pracovišti                                4.000,- Kč / rok

- životní prostředí, ekologie,  nová legislativa                       zdarma

 - Základní hodnocení rizika (EKOLOGICKÁ UJMA)                1.000,-Kč/ čs -pro ČS které mají smlouvu, ostatní 2.000,-Kč
 
- PROVOZNÍ ŘÁD středního zdroje                                            3.000,-Kč/čs -pro ČS které mají smlouvu, ostatní 4.500,-Kč

 

b) Dokladový audit :

- provozní a dokladový audit za provozovnu                        2.500,- Kč

c) Doprava ke školením a auditům :

-  dle dohody

 

Při  smlouvě pro školení požární ochrany a bezpečnosti práce se účtuje pouze cena  6.000,- Kč / rok a provozovnu a k tomu bezplatně další činnosti:

- roční kontrola provozní dokumentace, její aktualizace dle požadavku

- doplnění výstražného a bezpečnostního označení 

- poradenská činnost pro provozovatele , pravidelné novinky na našem webu

 

2/ Zpracování provozní dokumentace:

a) požární dokumentace, zavedení požární knihy od                                            2.500,- Kč

b) plán opatření pro případ úniku ropných látek  (havarijní plán)                         4.500,- Kč

c) provozní evidence středního zdroje znečišťování ovzduší                                 2.500,- Kč

d) dokumentace dle NV 406/2004 Sb. Dokumentace o ochraně před výbuchem  4.000,-Kč

e) kompletní dokumentace BOZP, kategorizace prací, stanovení rizik, směrnice OOPP  od  2.500,- Kč

f) dokumentace nebezpečných odpadů ( žádost, identifikační listy)                     2.500,- Kč

g) provozní řád                                                                                            2.500,- Kč

h) operativní karta - DZP ( textová část + grafická část )                                    2.500,- Kč 

i)  zpracování kritických bodů HACCP pro provozovny s bistrem, restaurace, hotely  od 4.500,- Kč 

 

Při zpracování kompletní provozní dokumentace (dle bodů a-h), účtujeme pouze paušální cenu 10.000,-Kč za provozovnu a bezplatně provádíme její další aktualizaci

 

3/ Ostatní činnosti a služby:

Zastupování investora při kolaudaci, při kontrolách HZS, ČIŽP, IBP, RŽP  1.000,- Kč/hod 

 

Tento ceník je platný pouze pro soukromníky a malé provozy, autoservisy, pneuservisy,  malé kovo-dřevoobráběcí dílny, čerpací stanice PHM / LPG, lékárny, tiskárny, penziony atd.

 

Pro větší objekty, komplexy, je částka určována dle četnosti návštěv, školení a zastupování před dotčenými orgány a pravidelné zpracovávání dokumentace, vedení agendy atd. Tyto platby mohou být měsíční, čtvrtletní a pololetní.

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH a ke všem uvedeným  cenám bude připočtena platná sazba DPH.

 

Ceník servisních prací na čerpacích stanicích LPG,PHM,CNG 

LPG

Odborná prohlídka plyn. zařízení (6 měsíců)                          2000 Kč
Metrologie (12 měsíců)                                                           3600 Kč (včetně dopravy,asistence servisního technika,ČMI)
Revize elektro a uzemnění (2 roky)                                        3200 Kč
Provozní revize TNS (2 roky)                                                  1300 Kč
Provozní revize plyn. zařízení (3 roky)                                   1600 Kč
Kontrola plynového zařízení (12 měsíců)                                1000 Kč   
Proškolení a přezkoušení obsluhy (3 roky)                               350 Kč /os.
Doplňující proškolení obsluhy                                                   350 Kč /os. 
PHM
Metrologie –jedno měřidlo (24 měsíců)                 1090 Kč(mimo dopravy) LPG,PHM,CNG
Odborné práce servis. technika                                                 350 Kč/hod.
Dopravné – malý servisní vůz                                                   9,50 Kč/km      
velký servisní vůz                                                                     14,50 Kč/km
 
Copyright © 2020 po-bozp.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.