Home Bezpečnost práce
Ulti Clocks content

BOZP dokumentace dle zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění, zák. 258/2000Sb.

1. Dokumentace BOZP k provádění vstupních školení vlastních zaměstnanců , osnova ke školení

2. Stanovení rizik na pracovišti

 

3. Směrnice pro poskytování ochranných pomůcek dle NV e. 495/2001 Sb., záznam o jejich přidělování

 

4. Kniha úrazů a NV 494/2001 Sb. k postupu a vyplňování tiskopisu záznamu o úrazu

 

5. Zařazení prací do kategorií  dle zák. 258/2000 Sb.

 

6. Provozní řád skladu, atd.

 

7. Osnova školení vedoucího a zaměstnanců + prezenční listina + osvědčení bezpečnostního technika

 

8. Osnova seznámení / poučení zaměstnanců dle § 3 / § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb. + prezenční listina

 

9. Pravidla pro nakládání s chemickými látkami dle zák. 82/2004 Sb.+prezenční listiny (pokud se vyskytují na pracovišti) 

10. Stanovení kritických bodů ( HACCP ) + sanitační řád + osnovy školení + prezenční listiny

11.Zpracování dokumentace dle NV 406/2004 Sb. Práce ve výbušném prostředí.

 
 
Postup při hlášení při vzniku úrazu po 1.1.2011 
 
 Dle zákona 201/2010 Sb. formulář ke stažení: http://www.mpsv.cz/cs/9907
 
Copyright © 2020 po-bozp.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.